Ổ thể rắn SSD

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,899,000 VND

Kingspec 512GB NT-512 M2

1,899,000 VND

 

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

8,999,000 VND

Plextor PX-1TM8SeY 1TB M.2 PCIe

8,999,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,199,000 VND

Plextor PX-1TM9PeG 1TB

5,199,000 VND

 

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

Plextor PX-1TM9PeY 1TB M.2 PCIe

5,599,000 VND

 

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

849,000 VND

Kingspec P3-240 2.5 Sata III 240Gb

849,000 VND

 

Kingspec 240GB NT-240 M2

899,000 VND

Kingspec 240GB NT-240 M2

899,000 VND

 

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

Kingspec P3-1T 2.5 Sata III 1TB

2,999,000 VND

 

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

999,000 VND

Kingspec P3-256 2.5 Sata III 256Gb

999,000 VND

 

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,899,000 VND

Kingspec P3-512 2.5 Sata III 512Gb

1,899,000 VND

 

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

619,000 VND

Kingspec P3-120 2.5 Sata III 120Gb

619,000 VND

 

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,599,000 VND

SSD Samsung 970 Evo Plus 250Gb M2 PCIe

2,599,000 VND

 

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

649,000 VND

Kingspec P3-128 2.5 Sata III 128Gb

649,000 VND

 

SSD Kingston SUV500 480Gb SATA3 (đọc: 520MB/s /ghi: 500MB/s)

2,590,000 VND

SSD Kingston SUV500 480Gb SATA3 (đọc: 520MB/s /ghi: 500MB/s)

2,590,000 VND

 

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,399,000 VND

Kingspec 256GB NE-256 M2

1,399,000 VND

 

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

Kingspec 512GB NE-512 M2

2,299,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

Plextor PX-256M9PeY 256GB M.2 PCIe

2,199,000 VND

 

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

Plextor PX-256M9PeG 256GB M.2 PCIe

2,099,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

Plextor PX-512M9PeG 512GB M.2 PCIe

3,199,000 VND

 

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,499,000 VND

Plextor PX-512M8VG 512GB M.2 sata

2,499,000 VND

 

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

Kingspec 128GB MT-128 Msata

649,000 VND

 

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

Plextor PX-512M9PeY 512GB M.2 PCIe

3,399,000 VND

 

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,399,000 VND

Plextor PX-G512M6eA Me6 Series 512GB PCI Express

4,399,000 VND

 

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,149,000 VND

Plextor PX-256M8VG 256GB M.2 sata

1,149,000 VND

 

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

6,499,000 VND

Kingspec P3-2T 2.5 Sata III 2TB

6,499,000 VND

 

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,149,000 VND

Plextor PX-256M8VC 256GB Sata

1,149,000 VND

 

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

Plextor PX-128M8VC 128GB Sata

799,000 VND

 

Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

Kingspec 128GB NT-128 M2

599,000 VND

 

Kingspec 256GB NT-256 M2

999,000 VND

Kingspec 256GB NT-256 M2

999,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,399,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 250GB SATA3 6Gb/s 2.5"

1,399,000 VND

 

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

2,689,000 VND

Samsung SSD 860 EVO 500GB SATA3 6Gb/s 2.5"

2,689,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868