MTĐB ISTC - Mai Hoàng

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA02)/ 200GE/ 4GB/ 128GB SSD

4,890,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA05)/ Ryzen3 2200G/ 4GB/ SSD 128G

6,390,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 1600/ 8GB/ SSD 128G

8,990,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA08)/ Ryzen5 1600/ 8GB/ SSD 128G

8,990,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,090,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA17)/ Ryzen 5 2600/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,090,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

20,090,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA20)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

20,090,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA15)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA15)/ Ryzen 7 2700/ 16GB/ SSD 256GB/ VGA 8GB

17,890,000 VND

 

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 240GB/ VGA 8G

13,890,000 VND

Bộ máy tính PC ISTC (ISVA12)/ Ryzen 5 1600/ 8GB/ SSD 240GB/ VGA 8G

13,890,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868