HDD Box - NAS

HDD box ổ cứng Orico WS200RU3 2 bay 3.5 inch

2,349,000 VND

HDD box ổ cứng Orico WS200RU3 2 bay 3.5 inch

2,349,000 VND

 

External Box 2,5 for HDD SATA Notebook USB 2.0

190,000 VND

External Box 2,5 for HDD SATA Notebook USB 2.0

190,000 VND

 

SSK Box 3,5'' for SATA HDD for Desktop USB 3.0

499,000 VND

SSK Box 3,5'' for SATA HDD for Desktop USB 3.0

499,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218J (chưa có ổ cứng)

5,449,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218J (chưa có ổ cứng)

5,449,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

8,590,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS218+ (chưa có ổ cứng)

8,590,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

9,149,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418J (chưa có ổ cứng)

9,149,000 VND

 

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418 (chưa có ổ cứng)

11,849,000 VND

Ổ lưu trữ mạng Synology DS418 (chưa có ổ cứng)

11,849,000 VND

 

HDD BOX 3.5'' USB 3.0 ORICO 3588US3 SATA

329,000 VND

HDD BOX 3.5'' USB 3.0 ORICO 3588US3 SATA

329,000 VND

 

HDD Box 2.5" Orico 2139U3 3.0

189,000 VND

HDD Box 2.5" Orico 2139U3 3.0

189,000 VND

 

HDD Box 2.5" ORICO 2588US3 Đen

189,000 VND

HDD Box 2.5" ORICO 2588US3 Đen

189,000 VND

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868