HP

HP Probook 450 G6 (6FG98PA)/ i5-8265U/ 4G/ 256G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Silver

17,690,000 VND

HP Probook 450 G6 (6FG98PA)/ i5-8265U/ 4G/ 256G SSD/ 15.6"/ VGA 2G/ Silver

17,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 430 G5 (2ZD49PA)/ i5-8250U/ 4G/ 500G/ 13.3/ Silver

14,890,000 VND

HP Probook 430 G5 (2ZD49PA)/ i5-8250U/ 4G/ 500G/ 13.3/ Silver

14,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 440 G6 (5YM62PA)/ i7-8565U/ 8GB/ 1TB/ 14.0"/ Silver

20,590,000 VND

HP Probook 440 G6 (5YM62PA)/ i7-8565U/ 8GB/ 1TB/ 14.0"/ Silver

20,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 450 G6 (5YM80PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ Silver

16,590,000 VND

HP Probook 450 G6 (5YM80PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ 15.6"/ Silver

16,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 430 G6 (5YN00PA)/ i5-8265U/ 4G/ 256G SSD/ 13.3"HD/ Silver

16,290,000 VND

HP Probook 430 G6 (5YN00PA)/ i5-8265U/ 4G/ 256G SSD/ 13.3"HD/ Silver

16,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2060TX (6YZ09PA)/ i5-8265U/ 8G/ 256GSSD/ 15.6"/ VGA 2G/ W10/ Gold

16,990,000 VND

HP Pavilion 15-cs2060TX (6YZ09PA)/ i5-8265U/ 8G/ 256GSSD/ 15.6"/ VGA 2G/ W10/ Gold

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 440 G6 (5YM63PA)/ i3-8145U/ 4GB/ 500GB/ 14.0/ Silver

11,990,000 VND

HP Probook 440 G6 (5YM63PA)/ i3-8145U/ 4GB/ 500GB/ 14.0/ Silver

11,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 15s-du0068TX (8AG28PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Silver

15,590,000 VND

HP 15s-du0068TX (8AG28PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Silver

15,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 14-ce3013TU (8QN72PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Silver

12,590,000 VND

HP 14-ce3013TU (8QN72PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Silver

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 15s-du0105TU (8EC92PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Win10/ Silver

15,290,000 VND

HP 15s-du0105TU (8EC92PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 256GB SSD/ 15.6"/ Win10/ Silver

15,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 15s-du0038TX (6ZF72PA)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Silver

14,690,000 VND

HP 15s-du0038TX (6ZF72PA)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Silver

14,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 14-ce3015TU (8QN68PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10/ Gold

12,490,000 VND

HP 14-ce3015TU (8QN68PA)/ i3-1005G1/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10/ Gold

12,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 440 G6 (5YM61PA)/ i5 8265U/ 4GB/ SSD 256GB/ 14.0/ Dos/ Silver

16,090,000 VND

HP Probook 440 G6 (5YM61PA)/ i5 8265U/ 4GB/ SSD 256GB/ 14.0/ Dos/ Silver

16,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Probook 440 G6 (5YM60PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ 14.0/ Dos

16,290,000 VND

HP Probook 440 G6 (5YM60PA)/ i5-8265U/ 8GB/ 1TB/ 14.0/ Dos

16,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP 14s-dq1022TU (8QN41PA)/ i7-1065G7/ 8GB/ 512GSSD/ 14.0"/ W10/ Silver

17,390,000 VND

HP 14s-dq1022TU (8QN41PA)/ i7-1065G7/ 8GB/ 512GSSD/ 14.0"/ W10/ Silver

17,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 450 G6 (5YM81PA)/ i5-8265U/ 4GB/ 256GB/ 15.6"/ Silver

16,390,000 VND

HP ProBook 450 G6 (5YM81PA)/ i5-8265U/ 4GB/ 256GB/ 15.6"/ Silver

16,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2033TU (6YZ14PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB / 15.6"/ W10

14,490,000 VND

HP Pavilion 15-cs2033TU (6YZ14PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB / 15.6"/ W10

14,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2034TU (6YZ06PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Win 10H/ Gold

14,490,000 VND

HP Pavilion 15-cs2034TU (6YZ06PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Win 10H/ Gold

14,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2057TX (6YZ20PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ Win10/ Grey

15,490,000 VND

HP Pavilion 15-cs2057TX (6YZ20PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ Win10/ Grey

15,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Envy 13-aq0027TU (6ZF43PA)/ i7-8565U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3/ Gold/ W10

26,190,000 VND

HP Envy 13-aq0027TU (6ZF43PA)/ i7-8565U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3/ Gold/ W10

26,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 14-ce2039TU (6YZ15PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10

14,390,000 VND

HP Pavilion 14-ce2039TU (6YZ15PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10

14,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2035TU (6YZ08PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 256GSSD/ 15.6" / W10/ Gold

15,490,000 VND

HP Pavilion 15-cs2035TU (6YZ08PA)/ i5 8265U/ 4GB/ 256GSSD/ 15.6" / W10/ Gold

15,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 15-cs2058TX (6YZ12PA)/ i7-8565U/ 8G/ 1T/ 15.6/ VGA 2G/ Gold/ W10

19,690,000 VND

HP Pavilion 15-cs2058TX (6YZ12PA)/ i7-8565U/ 8G/ 1T/ 15.6/ VGA 2G/ Gold/ W10

19,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 440 G6 (6FG86PA)/ i7- 8565U/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Silver

21,890,000 VND

HP ProBook 440 G6 (6FG86PA)/ i7- 8565U/ 8G/ 256G SSD/ 14.0/ Silver

21,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP envy Envy 13-aq0032TX (6ZF26PA)/ i7 8565U/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 2G/ 13.3"/ W10/ Gold

27,490,000 VND

HP envy Envy 13-aq0032TX (6ZF26PA)/ i7 8565U/ 8GB/ SSD 256GB/ VGA 2G/ 13.3"/ W10/ Gold

27,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 14-ce2041TU (6ZT94PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Gold/ W10

14,390,000 VND

HP Pavilion 14-ce2041TU (6ZT94PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Gold/ W10

14,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion 14-ce2038TU (6YZ21PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Pink/ W10

14,390,000 VND

HP Pavilion 14-ce2038TU (6YZ21PA)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Pink/ W10

14,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ENVY 13-aq0026TU (6ZF38PA)/ i5-8265U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3"/ Gold/ W10

20,790,000 VND

HP ENVY 13-aq0026TU (6ZF38PA)/ i5-8265U/ 8G/ 256G SSD/ 13.3"/ Gold/ W10

20,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion HP 14-ce2034TU (6YZ17PA)/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10

12,190,000 VND

HP Pavilion HP 14-ce2034TU (6YZ17PA)/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10

12,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP Pavilion HP 14-ce2037TU (6YZ13PA)/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10/ Pink

12,190,000 VND

HP Pavilion HP 14-ce2037TU (6YZ13PA)/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ W10/ Pink

12,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:00 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868