DELL

Dell Inspiron 5584 (N5I5384W)/ i5-8265U / 4G/ 1TB/ 15.6/ VGA 2G/ Silver/ W10

16,790,000 VND

Dell Inspiron 5584 (N5I5384W)/ i5-8265U / 4G/ 1TB/ 15.6/ VGA 2G/ Silver/ W10

16,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5481 (V4I5229W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14,0/ W10/ uban Gray

16,690,000 VND

Dell Vostro V5481 (V4I5229W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14,0/ W10/ uban Gray

16,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5481A (P92G001) / i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2Gb/ 14,0/ W10/ uban Gray

18,590,000 VND

Dell Vostro V5481A (P92G001) / i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2Gb/ 14,0/ W10/ uban Gray

18,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N5480C (P92G001)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10

17,290,000 VND

Dell Inspiron N5480C (P92G001)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10

17,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5581(VRF6J1)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD5/ 15.6/ W10

17,990,000 VND

Dell Vostro V5581(VRF6J1)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD5/ 15.6/ W10

17,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5581A (P77F001)/ i7-8565U/ 8GB/SSD 256GB/ VGA 2GB/ 15.6/ Win 10

24,190,000 VND

Dell Vostro V5581A (P77F001)/ i7-8565U/ 8GB/SSD 256GB/ VGA 2GB/ 15.6/ Win 10

24,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5482 (C4TI7007W)/ i7-8565U/ 8G/ 256G SSD/ 14/ Silver/ W10+Off365

24,490,000 VND

Dell Inspiron 5482 (C4TI7007W)/ i7-8565U/ 8G/ 256G SSD/ 14/ Silver/ W10+Off365

24,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3580 (T3RMD2)/ i7 8565U/ 8GB/ 256GB/ VGA 2G/ Win10

20,990,000 VND

Dell Vostro 3580 (T3RMD2)/ i7 8565U/ 8GB/ 256GB/ VGA 2G/ Win10

20,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 5370 (7M6D51):i5 8250U/ 4GB/ SDD 256GB/ 13.3/ Win10H

19,290,000 VND

Dell Vostro 5370 (7M6D51):i5 8250U/ 4GB/ SDD 256GB/ 13.3/ Win10H

19,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron N5570C (P75F001)/ i7-8550U/ 8G/ 128G SSD+1T/ 15.6"/ VGA 4G/ Black/ W10

23,090,000 VND

Dell Inspiron N5570C (P75F001)/ i7-8550U/ 8G/ 128G SSD+1T/ 15.6"/ VGA 4G/ Black/ W10

23,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5481 (70175946)/ i7 8565U/ 8GB/ SSD 128GB + 1TB/ VGA 2Gb/ 14.0/ WIN10/ uban Gray

24,690,000 VND

Dell Vostro V5481 (70175946)/ i7 8565U/ 8GB/ SSD 128GB + 1TB/ VGA 2Gb/ 14.0/ WIN10/ uban Gray

24,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5581 (70175952)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10

16,890,000 VND

Dell Vostro V5581 (70175952)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10

16,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro V5581 (70175950)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10H

16,890,000 VND

Dell Vostro V5581 (70175950)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6/ W10H

16,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5370 (N3I3002W)/ i3-8130U/4GB/ SSD 128GB/ 13.3"/ Win10H / Silver

14,490,000 VND

Dell Inspiron 5370 (N3I3002W)/ i3-8130U/4GB/ SSD 128GB/ 13.3"/ Win10H / Silver

14,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspirion 5480 (X6C891)/ i5-8265U/ 4G/ 128G SSD+1TB/ 14/ VGA 2G/ Silver/ W10+Off365

19,590,000 VND

Dell Inspirion 5480 (X6C891)/ i5-8265U/ 4G/ 128G SSD+1TB/ 14/ VGA 2G/ Silver/ W10+Off365

19,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5482 (70170106)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 14/ W10H + Office 365

20,390,000 VND

Dell Inspiron 5482 (70170106)/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 14/ W10H + Office 365

20,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5480A (P92G001)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10+Off365

17,890,000 VND

Dell Inspiron 5480A (P92G001)/ i5-8265U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Silver/ W10+Off365

17,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3480 (N4I5107W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10/ Black

13,490,000 VND

Dell Inspiron 3480 (N4I5107W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10/ Black

13,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3480 (N4I5107W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10/ Silver

13,490,000 VND

Dell Inspiron 3480 (N4I5107W)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10/ Silver

13,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

HP ProBook 440 G6 (6FL65PA)/ i7-8565U/8G/ 1TB+128G SSD/ 14.0/ VGA 2G/ Silver

23,990,000 VND

HP ProBook 440 G6 (6FL65PA)/ i7-8565U/8G/ 1TB+128G SSD/ 14.0/ VGA 2G/ Silver

23,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3580 (70184569)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

14,590,000 VND

Dell Inspiron 3580 (70184569)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6"/ W10

14,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3480 (2K47M1)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0" /W10/ Black

14,890,000 VND

Dell Vostro 3480 (2K47M1)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0" /W10/ Black

14,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3480 (70187647)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

13,590,000 VND

Dell Vostro 3480 (70187647)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 14.0/ W10

13,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3580 (T3RMD1)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ W10

14,190,000 VND

Dell Vostro 3580 (T3RMD1)/ i5 8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ DVDRW/ W10

14,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 5584 (N5I5413W)/ i5 8265U/ 8G/ 256G/ VGA 2G/ 15.6"/ Win10/ Silver

20,390,000 VND

Dell Inspiron 5584 (N5I5413W)/ i5 8265U/ 8G/ 256G/ VGA 2G/ 15.6"/ Win10/ Silver

20,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron 3480 (NT4X01)/ i3-8145U / 4G/ 1T/ 14.0/ SILVER/ W10

11,490,000 VND

Dell Inspiron 3480 (NT4X01)/ i3-8145U / 4G/ 1T/ 14.0/ SILVER/ W10

11,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3480 (70187708)/ i5-8265U/ 8G/ 1TB/ 14.0/ Black/ W10

14,790,000 VND

Dell Vostro 3480 (70187708)/ i5-8265U/ 8G/ 1TB/ 14.0/ Black/ W10

14,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Vostro 3480 (70187706)/ i3-8145U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Black/ W10

11,490,000 VND

Dell Vostro 3480 (70187706)/ i3-8145U/ 4G/ 1TB/ 14.0/ Black/ W10

11,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron G5 5590 (4F4Y41)/ i7-9750H/ 8GB/ 256SSD+1TB/15.6/ W10/ VGA 4G/ Black

32,990,000 VND

Dell Inspiron G5 5590 (4F4Y41)/ i7-9750H/ 8GB/ 256SSD+1TB/15.6/ W10/ VGA 4G/ Black

32,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Dell Inspiron G5 5590 (4F4Y42)/ i7-9750H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6/ W10/ VGA 6G/ Black

42,790,000 VND

Dell Inspiron G5 5590 (4F4Y42)/ i7-9750H/ 16GB/ 512SSD/ 15.6/ W10/ VGA 6G/ Black

42,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868