ASUS

Asus FX504GE-E4059T/ i7-8750H/ 8GB/ 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10/ Black

25,390,000 VND

Asus FX504GE-E4059T/ i7-8750H/ 8GB/ 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10/ Black

25,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6113T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 14.0/ W10SL

20,590,000 VND

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6113T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 14.0/ W10SL

20,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus UX370UA-C4217T/ i7-8550U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3'/W10SL/ Blue

40,290,000 VND

Asus UX370UA-C4217T/ i7-8550U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3'/W10SL/ Blue

40,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X407UB-BV145T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0"/ WIN10SL/ Gold

12,590,000 VND

Asus X407UB-BV145T/ i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GD/ 14.0"/ WIN10SL/ Gold

12,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6061T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 14.0/ W10SL

20,890,000 VND

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6061T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 14.0/ W10SL

20,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6111T/ i7-8565U/ 8GD/ SSD 512GB/ 14.0/ W10

24,990,000 VND

ASUS ZENBOOK UX433FA-A6111T/ i7-8565U/ 8GD/ SSD 512GB/ 14.0/ W10

24,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S530FN-BQ142T/ i7-8650U/ 8GB/ SSD 512GB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Grey

22,590,000 VND

Asus S530FN-BQ142T/ i7-8650U/ 8GB/ SSD 512GB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10/ Grey

22,590,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX433FN-A6124T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2GD5/ 14.0/ W10

23,690,000 VND

ASUS ZENBOOK UX433FN-A6124T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2GD5/ 14.0/ W10

23,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4011T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 13.3/ W10

20,990,000 VND

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4011T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 13.3/ W10

20,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S530FA-BQ070T/ i5-8265U/ 4GB/ 512GSSD/ 15.6/ WIN10/ Gold

16,990,000 VND

Asus S530FA-BQ070T/ i5-8265U/ 4GB/ 512GSSD/ 15.6/ WIN10/ Gold

16,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S510UA-BQ222T/ i3 8130U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Gold

12,390,000 VND

Asus S510UA-BQ222T/ i3 8130U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Gold

12,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X507UF-EJ074T/ i7-8550U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10

15,190,000 VND

Asus X507UF-EJ074T/ i7-8550U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2GB/ 15.6/ W10

15,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4181T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 13.3"/ W10SL/ Burgendy Red Sleeve

21,290,000 VND

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4181T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ 13.3"/ W10SL/ Burgendy Red Sleeve

21,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX433FN-A6125T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2GD5/ 14.0/ W10SL

23,990,000 VND

ASUS ZENBOOK UX433FN-A6125T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ VGA 2GD5/ 14.0/ W10SL

23,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S430FA-EB033T/ i3-8145U/ 4GB/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Gold

13,490,000 VND

Asus S430FA-EB033T/ i3-8145U/ 4GB/ 256G SSD/ 14.0/ W10/ Gold

13,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FX705GE-EW165T/ i7-8750H/ 8GB/ SSD 256GB + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

25,790,000 VND

Asus FX705GE-EW165T/ i7-8750H/ 8GB/ SSD 256GB + 1TB/ VGA 4GB/ 15.6/ W10

25,790,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX333FN-A4125T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3"/ VGA 2GD5/ W10

23,190,000 VND

ASUS ZENBOOK UX333FN-A4125T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 512GB/ 13.3"/ VGA 2GD5/ W10

23,190,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S430FA-EB069T/ i3-8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ WIN10/ Gold

12,690,000 VND

Asus S430FA-EB069T/ i3-8145U/ 4GB/ 1TB/ 14.0"/ WIN10/ Gold

12,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S530FA-BQ066T/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/WIN10SL/ Gold

15,490,000 VND

Asus S530FA-BQ066T/ i5-8265U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/WIN10SL/ Gold

15,490,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus GL703VD-EE057T/ i7-7700HQ/ 8GB/ 1TB+SS8G/ VGA 4GD5/ DVDRW/ 17.3"/ W10/ Black

26,990,000 VND

Asus GL703VD-EE057T/ i7-7700HQ/ 8GB/ 1TB+SS8G/ VGA 4GD5/ DVDRW/ 17.3"/ W10/ Black

26,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4116T/ i7-8565U/ 8GB/ SSD 512GB/ 13.3"/ W10

25,690,000 VND

ASUS ZENBOOK UX333FA-A4116T/ i7-8565U/ 8GB/ SSD 512GB/ 13.3"/ W10

25,690,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX533FD-A9035T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ VGA 2GD5/ 15.6/ W10

25,890,000 VND

Asus Zenbook UX533FD-A9035T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ VGA 2GD5/ 15.6/ W10

25,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus S330FA-EY005T/ i5-8265U/ 8GB/ 256G SSD/ 13.3/ Win10/ Silver

17,990,000 VND

Asus S330FA-EY005T/ i5-8265U/ 8GB/ 256G SSD/ 13.3/ Win10/ Silver

17,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus FX503VM-E4087T/ i5-7300HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 6G/15.6/ W10

25,990,000 VND

Asus FX503VM-E4087T/ i5-7300HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 6G/15.6/ W10

25,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus Zenbook UX533FD-A9091T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ VGA 2GD5/ 15.6"/ W10

25,890,000 VND

Asus Zenbook UX533FD-A9091T/ i5-8265U/ 8GD/ SSD 256GB/ VGA 2GD5/ 15.6"/ W10

25,890,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A510UN-EJ463T /i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2G/ 15.6"/ WIN10/ Gold

13,990,000 VND

Asus A510UN-EJ463T /i5-8250U/ 4GB/ 1TB/ VGA 2G/ 15.6"/ WIN10/ Gold

13,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FA-EJ117T/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIN10SL/ Silver

11,390,000 VND

Asus A512FA-EJ117T/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ WIN10SL/ Silver

11,390,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus A512FA-EJ099T/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Win10

11,290,000 VND

Asus A512FA-EJ099T/ i3 8145U/ 4GB/ 1TB/ 15.6"/ Win10

11,290,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus GL503VD-GZ119T/ i7 7700HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 4G/ 15.6/ W10/ Black

25,990,000 VND

Asus GL503VD-GZ119T/ i7 7700HQ/ 8GB/ 1TB/ VGA 4G/ 15.6/ W10/ Black

25,990,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Asus X407UA-BV308T/ i5-8250U/ 4GB/ 1Tb/ 14.0/W10

12,090,000 VND

Asus X407UA-BV308T/ i5-8250U/ 4GB/ 1Tb/ 14.0/W10

12,090,000 VND

Khuyến mại

+ 01 Chuột không dây DAREU LM117G Black cao cấp
+ 01 Túi xách
+ 01 Bộ vệ sinh màn hình
+ Đổi mới trong 14 ngày đầu (không áp dụng với các mã sản phẩm giảm giá)

 

Trung tâm bảo hành

T2 - T78:15 AM - 12:00 PM

T2 - T71:30 PM - 6:30 PM

Địa điểm

241 Phố vọng - HBT - Hà Nội
Mobile: 0932.60.64.65
Hotline: 024.3628.5868